Kredyt Fabryczny na zakup ciągnika.Lista dokumentów potrzebnych do uzyskania kredytu fabrycznego:
• Nakaz płatniczy
• 5-7 największych faktur sprzedażowych z ostatniego roku (2013)
• Umowy kontraktacyjne — zboża, ziemniaki, mleko, żywiec
• Zaświadczenie o nie zaleganiu z czynszem do Agencji, jeżeli są takie dzierżawy
• Akty notarialne ziemi
• Umowy dzierżawy
• Ksero dowodu klienta i małżonka
• Decyzje o dopłatach obszarowych, ewentualnie potwierdzenie złożenia wniosku
• Umowa dofinansowania pod PROW (jeśli jest)

Oczywiście wszystkich nie potrzebujemy - najważniejsze to - dowody osobiste, akty notarialne ziemi, decyzja o dopłatach, nakaz płatniczy podatku, faktury sprzedaży żywca lub płodów rolnych, jeżeli są umowy dzierżawy (również umowy z sąsiadami byle posiadały formę pisemną). Na podstawie tych dokumentów piszemy wniosek kredytowy u Państwa w domu, wysyłamy do analityka i jeżeli jest decyzja wówczas zgłasza się do Państwa człowiek z banku z umową kredytowa do podpisania. Wszystkie te działania nie powodują żadnych kosztów - nie płacą Państwo nic- dopiero podpisanie umowy powoduje spłatę kredytu zgodnie z ustalonym z Państwem harmonogramem. Bank nie „wchodzi” na inne nieruchomości - zastawem jest ciągnik. Kredyt można uzyskać do 10 lat bez udziału własnego.

Raty kredytu można płacić miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie (Państwo decydują). Na podstawie już podpisanej umowy mogą Państwo po jakimś czasie dobrać jeszcze kredyt - np. zakup maszyny.
Kredyt można spłacić wcześniej - ustalają Państwo dzień, wpłacają kapitał, a odsetki jakie pozostały do końca kredytu są anulowane.
Jeżeli jesteście Państwo VAT-owcami, kwotę podatku VAT można ująć w spłacie kredytu - wówczas cały VAT wchodzi w spłatę kapitału (co automatycznie powoduje zmniejszenie wykorzystywanego kapitału, a tym samym maleją odsetki).
Można również ustalić np. wpłatę tzw. balonową - czyli oczekują Państwo na pieniądze, które wrócą do Państwa np. za dwa lata - zaznaczają to Państwo w umowie - wpłata wchodzi tak samo jak VAT tylko w spłatę kapitału , bank przelicza kredyt na nowo - BEZ OPŁAT Z PAŃSTWA STRONY.

Odsetki są naliczane wyłącznie od kapitału z jakiego aktualnie Państwo korzystacie, czyli każda wpłata raty kredytu powoduje zmniejszenie kapitału i jednocześnie odsetek.

Gwarancja:
Okres gwarancji na ciągnik: 24 miesiące lub 1000mth. Nasza firma jako autoryzowany dealer FARMTRAC świadczy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zapewnia dostęp do oryginalnych części zamiennych. Przeglądy serwisowe oraz naprawy odbywają się u klienta , sprzedawca zapewnia dojazd do miejsca zamieszkania kupującego.

Przeglądy serwisowe oraz naprawy wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta. Dostawa zakupionego sprzętu oraz przeszkolenie odbywa się w miejscu wskazanym przez kupującego na koszt dostawcy (dealera).